Missie…waar staan we voor

Wij maken mensen blij! Door mensen te laten bewegen stimuleren we een gezonde(re) leefstijl en een goede balans tussen mentaal, fysiek en maatschappelijk welzijn. Iedere klant maakt het verschil.

Visie….waar gaan we voor

In een steeds complexere samenleving met een verregaande individualisering is er steeds minder tijd en ruimte voor ons mentale en fysieke welzijn. Toenemende werkdruk (of juist het ontbreken daarvan) kan leiden tot overspannenheid, stress, burnout, depressie en andere welvaartsziekten. Lopenenzo wil met haar diensten een bijdrage leveren aan een gezonde(re) leefstijl van haar klanten. Daarbij zijn wij

 • Authentiek
 • Oprecht en
 • Respectvol

en hanteren we de volgende rollen:

 • Uitnodigen
 • Uitdagen
 • Confronteren en
 • Provoceren

Met deze 3 x 4 benadering richten ons op individuen, groepen, bedrijven en organisaties. De diensten bestaan o.a. uit runningtherapie, teamontwikkeling, training & coaching, clinics, bootcamp en ademtherapie. We zijn een lerende organisatie en willen aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij.

Kritische succesfactoren:

Om onze visie te garanderen hanteren wij enkele randvoorwaarden:

 • Wij hanteren een eenduidige werkwijze, zijn betrouwbaar en bieden houvast
 • Wij maken gebruik van gemotiveerde en opgeleide trainers / coaches / therapeuten
 • Wij leveren van een compleet en samenhangend pakket van diensten en producten
 • Wij volgen de ontwikkelingen in de markt en anticiperen waar nodig
 • Wij zoeken actief de samenwerking met complementaire organisaties, bedrijven en ZZP’s

Enkele aanvullingen m.b.t. de trainers / therapeuten / coaches :

 • Zij kennen de klanten ( in hun groep) bij naam
 • Zij zijn oprecht geïnteresseerd in de klant
 • Zij hebben tijdens de groepstraining met iedere klant persoonlijk contact
 • Zij volgen (bij)scholing en actualiseren hun kennis door o.a. het lezen van vakliteratuur.